Poslodavac je u skladu s odredbama čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, obvezan organizirati odnosno osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu.

U tom smislu proizlazi obveza osigurati nazočnost radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći, i to:

Također, poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

Iznimna usluga i kvalitetna rješenja razlog su zašto biste svoju sigurnost trebali povjeriti nama!