Zaštita od požara

 

Iz područja zaštite od požara nudimo sljedeće usluge:

 

– Osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara

 

– Izrada procjene ugroženosti od požara

 

– Izrada pravilnika zaštite od požara

 

– Izrada planova evakuacije i spašavanja

 

– Provođenje vježbi evakuacije i spašavanja

 

– Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara

 

– Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

 

– Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete

 

– Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije