Zaštita od požara

 

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

 

Iz područja zaštite od požara organiziramo sljedeće usluge:

 

– Osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara

 

– Izrada procjene ugroženosti od požara

 

– Izrada pravilnika zaštite od požara

 

– Izrada planova evakuacije i spašavanja

 

– Provođenje vježbi evakuacije i spašavanja

 

– Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara

 

– Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

 

– Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete

 

– Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije

 

 

 

Za sve informacije i rezervacije nazovite: +385 97 755 2610 ili pošaljite upit na e-mail: [email protected]