Zaštita na radu

 

Kvalitetnim i predanim obavljanjem poslova, klijentima nudimo uslugu iz područja zaštite na radu za sve djelatnosti.

 

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

 

– Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

 

– Osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu

 

– Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu

 

– Osposobljavanje povjerenika radnika iz područja zaštite na radu

 

– Izrada i ažuriranja Procjene rizika

 

– Izrada Procjene rizika za radna mjesta sa računalom

– Izrada  programa osposobljavanja

 

– Izrada Pravilnika zaštite na radu

 

– Izrada pisanih uputa za osiguravanje provedbe procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu

 

– Izrada planova evakuacije i spašavanja

 

– Savjetovanje iz područja zaštite na radu

 

Usluga Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II

 

Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu:

 

– Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke do 50 zaposlenih

 

– Ugovorno iznajmljivanje stručnjaka zaštite na radu za tvrtke preko 50 zaposlenih

 

Tehnička ispitivanja:

 

– Pregledi i ispitivanja radne opreme

 

– Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša:

  • mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka),
  • osvijetljenost električnom rasvjetom
  • i izloženost radnika buci

Ispitivanje kemijske štetnosti

 

– Mjerenje buke u radnom okolišu

 

– Ispitivanje električnih instalacija

 

– Ispitivanje protupanične rasvjete

 

– Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije

 

– Ispitivanje gromobranske instalacije

 

– Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

 

 

Nakon što se odlučite za suradnju s našom tvrtkom, Protect Hse imenovat će stručnjaka, koji će biti zadužen za Vašu tvrtku.

 

Kontinuirano praćenja zaštite na radu i zaštite od požara u Vašoj tvrtki, od strane našeg stručnjaka, pridonijet će povećanju sigurnosti te djelovati u smjeru smanjenja ozljeda na radu i materijalnih troškova.

 

Sigurno radno okruženje i zadovoljni zaposlenici, bitne su pretpostavke za Vaš posao.