Minimalni tehnički uvjeti

 

Na području cijele Republike Hrvatske, za potrebe naših klijenata organiziramo ispitivanja i usluge koje su potrebne za pribavljanje rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za početak obavljanja gospodarske djelatnosti, bilo da je riječ o ugostiteljskim objektima, turističkim agencijama, trgovinama (i uslugama u trgovini), sobama, apartmanima, kućama za odmor i dr.

 

– Ispitivanje električnih instalacija (otpor izolacije, impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)

 

– Ispitivanje gromobranskih instalacija

 

– Ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara (ispitivanje vatrodojavnog sustava)

 

– Ispitivanje sustava za gašenje požara (ispitivanje hidrantske mreže)

 

– Ispitivanje otpora uzemljenja

 

– Ispitivanje statičkog elektriciteta

 

– Ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala

 

– Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča

 

– Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električnih instalacija (za HEP)

 

– Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije (za HEP)

 

– Mjerenje buke okoliša

 

– Mjerenje zvučne izolacije

 

– Ispitivanje nepropusnosti odovodnje

 

– Ispitivanje nepropusnosti sabirne jame

 

– Tlačna proba vodovodne i kanalizacijske instalacije

 

– Analiza vode za piće

 

– Mjerenje emisija štetnih plinova i para

 

– Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

 

– Ispitivanje panik rasvjete (protupanične rasvjete)

 

– Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije

 

– Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša:

  • mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka),
  • osvijetljenost električnom rasvjetom
  • i izloženost radnika buci

– Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije