Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom.

Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva kvalitetnu izradu tekstualnog dijela i grafičkih priloga u kojima je potrebno navesti bitne elemente za slučaj izvanrednog događaja. Tako izrađen plan evakuacije i spašavanja omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te lakše pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih izvanrednim događajem.

Na temelju čl. 95. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac pravna osoba koja napravi prekršaj te ne izradi plan evakuacije i spašavanja ili ne osposobi radnike na način da ih upozna s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna.

Iznimna usluga i kvalitetna rješenja razlog su zašto biste svoju sigurnost trebali povjeriti nama!