Mjere zaštite koje je poslodavac dužan osigurati radnicima obuhvaćaju aktivnosti kojima se priprema i provodi zaštita radnika od požara na radu i u radnom okolišu te aktivnosti s ciljem provedbe evakuacije i spašavanja radnika iz radnih prostora i prostorija.

Prema Zakonu o zaštiti na radu, poslodavac je dužan poduzeti potrebne mjere i okolnosti za zaštitu od požara i spašavanje radnika. Temeljem toga, mora izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi te mjere i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi.

Poslodavac je obvezan utvrditi plan evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja i o njemu obavijestiti sve radnike. U izvanredni događaj svakako se ubrajaju potres i požar na radnome mjestu ili u radnom okolišu. Na osnovi tog plana moraju se provoditi praktične vježbe evakuacije i spašavanja i to najmanje jedanput u dvije godine, prema Zakonu o zaštiti na radu. 

Ukoliko se poslodavac ogluši na navedenu zakonsku obvezu, odnosno:

Iznimna usluga i kvalitetna rješenja razlog su zašto biste svoju sigurnost trebali povjeriti nama!