Zakonom o zaštiti na radu propisano je da se osposobljavanje obavlja prije početka rada. Poslodavac ne smije radniku koji nije osposobljen dopustiti samostalno obavljanje poslova. Temeljem toga osposobljavanje radnika bi bila obveza koja proizlazi iz faze zasnivanja radnog odnosa.

U praksi, osposobljavanje za rad na siguran način se provodi nakon zasnivanja radnog odnosa. Zakonsko pravo je da radnik koji nije osposobljen za rad na siguran način smije do 60 dana raditi pod nazorom osposobljenog radnika.

Kada je Poslodavac je obvezan osposobiti radnika za rad na siguran način?

Protect Hse osposobljavanje radnika provodi prema programu osposobljavanja za rad na siguran način, čime osiguravamo da Vaši radnici budu upoznati sa svim specifičnostima, istaknutim opasnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri obavljanju poslova.