Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način (čl. 27. Zakona o zaštiti na radu), a radniku koji prethodno nije osposobljen, poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova (čl. 28. Zakona o zaštiti na radu).

Osposobljavanja se provode na temelju prethodno izrađenih; procjene rizika i programa osposobljavanja, a u sljedećim slučajevima:

Pritom valja imati na umu: