Obveze poslodavaca prema Zakonu o zaštiti na radu su: