Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu) tj. imati procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Procjena rizika je temeljni dokument iz područja zaštite na radu i zahtijeva temeljitost, kompetentnost i iskustvo osoba koje sudjeluju u izradi. Pritom valja imati na umu:

Napomena: propusti učinjeni u postupku izrade procjene rizika (npr. propust uočiti vjerojatnost nastanka opasnog ili štetnog događaja na radu ili u vezi s radom, pogrešna procjena štetnosti događaja, podcjenjivanje njegove štetne posljedice i sl.) ne oslobađaju poslodavca odgovornosti u vezi sa zaštitom na radu (čl. 18., st. 4. Zakona o zaštiti na radu). Poslodavac je obvezan radnike odnosno njihove predstavnike uključiti u postupak procjene rizika i o tome imati dokumentirane informacije.