(hidrantska mreže, sprinkler sustav, sustav s plinom FM 200, sustav s plinom CO2, sustav s plinom Novec, sustav s pjenom)

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za gašenje požara, o čemu mora postojati evidencija i o čemu se izdaje Uvjerenje.