⚠️ISPITIVANJE RADNE OPREME⚠️

Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N. br. 16/16.) utvrđeni su rokovi pregleda i ispitivanja, te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

Poslodavac koji je korisnik radne opreme dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

✔️prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena,
✔️u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi),
✔️na temelju rješenja inspektora rada,
✔️u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme,
✔️u roku koji je utvrđen posebnim propisom,
✔️periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Iznimna usluga i kvalitetna rješenja razlog su zašto biste svoju sigurnost trebali povjeriti nama!